Studenci Naukowego Koła Logistyki w TopYoung100

Miło nam ogłosić, że czworo studentów Naukowego Koła Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zostało zakwalifikowanych do IV edycji programu TopYoung100.

Program TopYoung100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków i specjalności związanych z łańcuchem dostaw w Polsce. Tworzony jest przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych i związanych z szeroko pojętym łańcuchem dostaw poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Uczestnictwo w programie daje studentom bardzo duże możliwości rozwoju, zarówno poszerzania umiejętności obsługi informatycznych narzędzi wspierających logistykę, jak również pracy zespołowej i networkingu. W ramach programu studenci, pracując wspólnie nad wyzwaniami biznesowymi, poszerzają swoje sieci kontaktów i integrują się w międzyuczelnianych zespołach. Dodatkową korzyścią jest współpraca z mentorami biznesowymi – menedżerami logistyki, którzy służą radą i doświadczeniem uczestnikom programu.

12 maja 2021 roku odbyła się konferencja podsumowująca III edycję oraz inaugurująca IV edycję programu.

 

Serdecznie gratulujemy studentom Wydziału Ekonomicznego:

 – p. Mateuszowi Górskiemu – absolwentowi III edycji programu

oraz

 – p. Palinie Belayets, p. Magdalenie Reszce, p. Zofii Wieczorkowskiej i p. Kacprowi Zdrojkowskiemu  – uczestnikom IV edycji programu

i już teraz zapraszamy kolejnych kandydatów do wzięcia udziału w rekrutacji do V edycji, która planowana jest na wiosnę 2022 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu. W razie pytań można kontaktować się również opiekunem akademickim programu na Uniwersytecie Gdańskim drem Leszkiem Reszką pod adresem: leszek.reszka@ug.edu.pl.

panorma in mari via tua