Zarząd Naukowego Koła Logistyki

Prezes: Jakub Krzyżaniak

Wiceprezes do spraw finansowych: Piotr Kozłowski

Wiceprezes do spraw marketingu: Oliwia Gierasimiuk

Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Dagmara Paszkowska

panorma in mari via tua