Zarząd Naukowego Koła Logistyki

Prezes: Paulina Kozak

Wiceprezes do spraw finansowych: Rafał Kellas

Wiceprezes do spraw marketingu: Urszula Bałdyga

Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Patryk Pliszczyński

panorma in mari via tua