Zarząd Naukowego Koła Logistyki

Prezes: Paulina Kozak

Wiceprezes do spraw finansowych: Jakub Krzyżaniak

Wiceprezes do spraw marketingu: Urszula Bałdyga

Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Dominika Apanasewicz

panorma in mari via tua