Członkowie koła naukowego

dr Leszek Reszka

dr Agnieszka Szmelter-Jarosz

mgr Patryk Wierzbowski

mgr Dariusz Weiland

Zuzanna Pudlewska

Julia Wesołowska

Urszula Bałdyga

Zofia Wieczorkowska

Maciej Sawko

Anita Szczepankiewicz

Michał Wasilczuk

Bartłomiej Sobański

Wiktoria Pawlos

Radosław Rząska

Michał Pruszak

Karolina Stolska

Tomasz Sadza

Mateusz Prokop

Oliwia Pranszke

Adrianna Kłopotowska

Monika Kowalska

Klaudia Kiełczewska

Kacper Zdrojkowski

Adrianna Franczak

Mateusz Górski

Patrycja Czarnowska

Magdalena Przystrzelska

Daria Mordoń

panorma in mari via tua