Wizyta w przedsiębiorstwie AREX Sp. z o.o.

Naukowe Koło Logistyki z opiekunem w semestrze letnim postanowiło zorganizować serię wizyt studyjnych pod hasłem „piątki z logistyką”. Mają one na celu zapoznanie się z logistyką „od kuchni”. Wydarzeniem inicjującym była w wizyta w Zakładzie Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. w Gdyni, która odbyła się 28 lutego 2020 roku. Uczestniczyli w niej członkowie koła wraz z przedstawicielami Katedry Logistyki WE.

Po przywitaniu przez p. Tomasza Budę – Członka Zarządu, Dyrektora Operacyjnego, uczestnikom wycieczki została zaprezentowana działalność przedsiębiorstwa i innych spółek z Grupy WB. Nie małą uwagę poświęcono aspektom działalności związanych oczywiście z logistyką. Po prezentacji goście mieli okazję z bliska przyjrzeć się sprzętom wojskowym, w których stosowane są rozwiązania wprowadzone przez przedsiębiorstwo. Chętni mogli skorzystać z niebywałej okazji, jaką jest zasiadanie za sterem Trenażera do Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego. Po przerwie uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po terenach zakładu, obserwując funkcjonowanie realizowanych w nim procesów.

panorma in mari via tua