Spotkania z praktyką logistyki

Naukowe Koło Logistyki ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w serii wydarzeń pod hasłem Spotkania z praktyką logistyki. Jest to cykl spotkań studentów  z menedżerami logistyki.

Do współpracy zaproszone zostały przedsiębiorstwa, dla których logistyka jest procesem wspierającym działalność podstawową – produkcyjną, handlową lub usługową, jak i przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne czy oferujące oprogramowanie informatyczne wspierające logistykę. Stwarza to okazję do uzupełnienia wiedzy teoretycznej, zdobywanej na studiach, o doświadczenia praktyków.

Zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących wydarzeniach na Facebooku  i stronie internetowej Naukowego Koła Logistyki.

panorma in mari via tua