Kontakt

Dane kontatkowe:

nkl@ug.edu.pl
Naukowe Koło Logistyki
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

panorma in mari via tua