Podsumowanie akcji charytatywnej NKL UG

W grudniu 2021 roku Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego włączyło się w akcję zbiórki żywności dla Banku Żywności w Trójmieście. W dniach 13 – 17 grudnia studenci NKL zbierali produkty żywnościowe z długim terminem ważności. Studenci i pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG przynosili żywność, która w poniedziałek 20 grudnia została dostarczona do Sklepu Społecznego „Za Stołem”. Wspólnymi siłami udało się zebrać blisko 45 kg produktów spożywczych!

W ramach akcji odbyła się również licytacja produktu przygotowanego przez naszego opiekuna, którego finalna cena wyniosła aż 250 złotych!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy postanowili wspólnie z NKL pomóc potrzebującym w tym szczególnym okresie.

panorma in mari via tua