Spotkanie informacyjne TOP Young 100

We wtorek, 22.11.2022, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowej edycji projektu TOP Young 100. Projekt ten, skierowany do studentów zainteresowanych logistyką, ma na celu wyłonienie 100 najlepszych młodych logistyków w Polsce. Program łączy trzy środowiska – biznesowe, akademickie i studenckie, tak by każda ze stron mogła otrzymać korzyści. W ramach projektu przygotowane są dla studentów szkolenia oraz wyzwania biznesowe, których rozwiązania są nierzadko wdrażane w przedsiębiorstwach.

W spotkaniu informacyjnym, oprócz studentów Wydziału Ekonomicznego, uczestniczyli także Koordynator współpracy z uczelniami i opiekun akademicki na UG – dr Leszek Reszka oraz przedstawicielki Biura Programu – Koordynator Programu Top Young 100 Magdalena Kocot oraz Członek Biura Programu Weronika Kucharska.

Przedstawiciele Programu TY100 omówili najważniejsze kwestie związane z nadchodzącą VI edycją. Studentom przedstawione zostały etapy rekrutacji oraz cały przebieg projektu. Omówiona została także kwestia wyjątkowości nadchodzącej edycji, gdyż więcej wyzwań biznesowych zostanie zdigitalizowanych i dotyczyć będzie wykorzystania nowoczesnych technologii i programów, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom rozwijającego się świata, w tym także – logistyki.

Warto wspomnieć, że nieprzerwanie od kilku lat nasze Koło ma swoich przedstawicieli w programie i co roku studenci WE UG kończą program z tytułem jednego z setki najlepszych młodych logistyków w Polsce. Z pewnością studenci naszego Wydziału w tym roku również nie zawiodą i zapewnią silną reprezentację w Programie Top Young 100. Przypominamy jednocześnie, że studenci zainteresowani programem mogą zgłaszać się do dr. Leszka Reszki.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie Top Young 100: https://topyoung100.pl/ oraz w mediach społecznościowych:https://www.facebook.com/topyoung100 https://www.linkedin.com/company/top-young-100/

panorma in mari via tua