Zarząd

Prezes: Magdalena Reszka

Wiceprezes do spraw finansowych: Daria Sychowska

Wiceprezes do spraw marketingu: Martyna Penkala

Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Mateusz Zawiślak

panorma in mari via tua