Międzynarodowy Dzień Logistyki 2020

16 kwietnia 2020 Naukowe Koło Logistyki, jako jedyna organizacja w Polsce, wzięło udział w Supply Chain Day. Jest to międzynarodowa inicjatywa, której uczestnicy mają okazję na zaproszenie logistyków udać się do siedzib przedsiębiorstw i zobaczyć logistykę „od kuchni”. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, Naukowe Koło Logistyki zorganizowało spotkanie w zmienionej formie.  W tym dniu zainteresowani rozmawiali z pracownikiem przedsiębiorstwa ENPIRE Łukasz Wojciechowski – Panem Janem Wierzbą za pomocą Skype. Spotkanie przybrało formę Q&A – prelegent odpowiadał na pytania, które zadawali uczestnicy rozmowy. Poruszane tematy dotyczyły pracy spedytora, możliwości zatrudnienia w branży TSL, automatyzacji spedycji, giełd transportowych, procesu spedycyjnego, problemów, z jakimi musi mierzyć się spedytor w swojej pracy, a także obecnej sytuacji na rynku związanej z epidemią Covid-19.

panorma in mari via tua