Sukces studentki Naukowego Koła Logistyki

 

Z przyjemnością informujemy, iż studentka Naukowego Koła LogistykiWiktoria Pawlos  zajęła III miejsce na VI Międzynarodowej Olimpiadzie Logistycznej w kategorii indywidualnej.

W konkursie wzięło udział 182 studentów z takich uczelni jak: Belarusian National Technical University, Brest State Technical University, Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics, Sevastopol Institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics, Volgograd State Agricultural University, State University of Grodno, Volgograd State Technical University oraz Politechnika Białostocka i Uniwersytet Gdański.

Organizatorem olimpiady, która odbyła się online 23 kwietnia 2021 r., było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Studenci Naukowego Koła Logistyki w TopYoung100

Miło nam ogłosić, że czworo studentów Naukowego Koła Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zostało zakwalifikowanych do IV edycji programu TopYoung100.

Program TopYoung100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków i specjalności związanych z łańcuchem dostaw w Polsce. Tworzony jest przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych i związanych z szeroko pojętym łańcuchem dostaw poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Uczestnictwo w programie daje studentom bardzo duże możliwości rozwoju, zarówno poszerzania umiejętności obsługi informatycznych narzędzi wspierających logistykę, jak również pracy zespołowej i networkingu. W ramach programu studenci, pracując wspólnie nad wyzwaniami biznesowymi, poszerzają swoje sieci kontaktów i integrują się w międzyuczelnianych zespołach. Dodatkową korzyścią jest współpraca z mentorami biznesowymi – menedżerami logistyki, którzy służą radą i doświadczeniem uczestnikom programu.

12 maja 2021 roku odbyła się konferencja podsumowująca III edycję oraz inaugurująca IV edycję programu.

 

Serdecznie gratulujemy studentom Wydziału Ekonomicznego:

 – p. Mateuszowi Górskiemu – absolwentowi III edycji programu

oraz

 – p. Palinie Belayets, p. Magdalenie Reszce, p. Zofii Wieczorkowskiej i p. Kacprowi Zdrojkowskiemu  – uczestnikom IV edycji programu

i już teraz zapraszamy kolejnych kandydatów do wzięcia udziału w rekrutacji do V edycji, która planowana jest na wiosnę 2022 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu. W razie pytań można kontaktować się również opiekunem akademickim programu na Uniwersytecie Gdańskim drem Leszkiem Reszką pod adresem: leszek.reszka@ug.edu.pl.

panorma in mari via tua