Zarząd Naukowego Koła Logistyki

Prezes: Kinga Koy
Wiceprezes do spraw finansowych: Jakub Konopko
Wiceprezes do spraw marketingu: Paweł Jankowski
Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Juliusz Orłowski
panorma in mari via tua