Opiekunowie koła

Katedra Logistyki UGCzłonek Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o.;
recenzent Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku egzaminu dyplomowego w zawodzie technik logistyk;
Ekspert do spraw metod ilościowych w logistyce w Zespole Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk w latach 2011-2014;

Zainteresowania naukowe:
– wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa,
– optymalizacja procesów i systemów logistycznych,
– prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego,
– problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce,
– dydaktyka logistyki.

Leszek Reszka
Katedra Logistyki UGAutorka artykułów na temat technik zarządzania logistyką, zarządzania złożonością, logistyki informacji, łańcuchów dostaw, mobilności osób.
Prowadząca zajęcia dydaktyczne w zakresie systemów logistycznych, statystyki opisowej, systemów informatycznych w logistyce.
Moderator Design Thinking, auditor wewnętrzny SZJ ISO 9001 i SZŚ ISO 14001. Posiadaczka certyfikatów Lean Six Sigma Black Belt oraz SAP Certified Application Associate (C_TERP10_66).

Zainteresowania naukowe:

– systemy ERP,
– logistyka w zaopatrzeniu i produkcji,
– statystyka procesów biznesowych, Six Sigma,
– Lean Management, Leagile,
– zarządzanie jakością w produkcji,
– logistyka w przemyśle motoryzacyjnym,
– Przemysł 4.0, Logistyka 4.0,
– wzorce mobilności pokoleń.

panorma in mari via tua